Korak po korak naučite koristiti alate ChatGPT & Midjourney

ChatGPT je jedan od najnaprednijih alata za generiranje teksta koji koristi strojno učenje da bi automatski generirao sadržaj. Midjourney AI je još jedan napredni alat koji se koristi za automatsko generiranje slika.

ChatGPT je veliki jezični model koji je treniran od strane OpenAI-ja. On se koristi za generiranje teksta na osnovu unosa koji mu se daje. ChatGPT je važan za naučiti jer se koristi u raznim aplikacijama, poput chatbotova, automatiziranog pisanja teksta i drugih. Osim toga, učenje ovakvog modela može pomoći u razumijevanju kako računala razmišljaju i generiraju jezik.

*tekstualni sadržaj na ovo stranici generiran je pomoću chatGPT-a a slike sa Midjournyem.

Prijavite se na radionicu i saznajte više!

Generirajte slike, logotipove, likove za igrice i više…